Publieke Helden


 

 

Programma Publieke Helden             Inschrijfformulier

Publieke Helden is een leer- en mobiliteitsprogramma waarin de deelnemers talenten, competenties en kwaliteiten herontdekken en deze matchen aan een tijdelijke klus* in een andere overheidsorganisatie. Het is leren en vooral heel veel samen doen.

Als manager ben jij begaan met de ontwikkeling van jouw medewerkers en jij gunt hen een prikkeling om rustig aan in beweging te komen. Hiermee verbreden zij hun horizon en jij bevordert de arbeidsmobiliteit van jouw team. Altijd nieuwsgierig geweest wat er op de werkvloer gebeurt als er tijdelijk een nieuwe collega meedraait? Dan is Publieke Helden een mooie kans om te experimenteren

Hoe werkt het? Je meldt een medewerker aan plus twee klussen. Deze klussen worden gematched aan een deelnemer in de groep. Intrinsieke motivatie, beschikbaarheid is hierdoor gegarandeerd en je hebt tijdens de looptijd van het programma geen capaciteitsverlies. Eenmalige investering per deelnemer inclusief de matching van 2 klussen is € 6.250,- excl. btw.

Het is de gezamenlijke wens van ons en het A&O fonds Gemeenten om hierin nauw samen te werken.

In het beleidsplan 2018-2020 en de subsidiewijzer 2019 van het A&O fonds gemeenten (klik op link) zijn onder meer werken in netwerken, een flexibele organisatiestructuur, een flexibele organisatiecultuur, de rol van leidinggevenden bij talentontwikkeling en leren van ervaringen aangemerkt als belangrijke thema’s. 

Door te investeren in Publieke Helden raak je in positieve zin deze thema's en zou je - achteraf - impulssubsidie kunnen aanvragen. Het A&O heeft in eerder stadium positief gereageerd op het programma Publieke Helden. De besluitvorming over de subsidie aanvraag ligt te allen tijde bij het A&O fonds.  Het bestuur van het A&O fonds beslist jaarlijks over de inhoud en voorwaarden van de subsidieregelingen.

* Een klus is een tijdelijke opdracht voor minimaal 2 dagen tot 5 dagen per week in een andere overheidsorganisatie, naast het reguliere werk.

Vragen over het programma? Neem gerust contact met ons op via robin@naarwerk.com of yvonne@naarwerk.com.