Missie

Onze missie

Uiteraard willen we aansluiten op de strategische doelstellingen van de organisatie, we willen altijd snel(ler) een passend aanbod doen en altijd vervanging tijdens ziekte en verlof. Door persoonlijke begeleiding de ambtenaar laten beleven dat mobiel zijn leuk, zinvol en leerzaam is en we willen altijd de kwaliteit en continuïteit garanderen.

De lat ligt hoog: arbeidsmobiliteit dient een even goede dienstverlening te hebben als wat de markt biedt.

Dit zijn randvoorwaarden wat je als klant mag (en wellicht moet) verwachten van een dienstverlener. Dit is niet onze missie. 

Onze missie is:

  • Dat arbeidsmobiliteit normaal is.
  • Dat er aan arbeidsmobiliteit plezier beleeft wordt.
  • Dat zowel managers als ambtenaren in beweging komen.

Arbeidsmobiliteit is een must in een sterk veranderende overheid.

Bekijk de onderstaande animaties voor ons verhaal: