Arbeidsmobiliteit en ontdekken

Ontdekken

Wat zou je willen ontdekken?

  • Beantwoorden van de vraag: "wat wil ik nu eigenlijk?"
  • Verkennen van: "ik voel dat ik iets anders wil, maar weet niet wat".
  • Huidige functie (her) ontdekken in een grotere of kleinere organisatie.
  • Huidige functie verkennen in een ander domein.
  • Hoe het is om tijdelijk van werkplek te ruilen.
  • Werken in een andere bestuurslaag.
  • Een inhoudelijke klus* doen in een programma en opgave.

Via Naar Werk is het mogelijk om deze behoeften te verkennen zodat je kunt ontdekken dat je van waarde kan zijn op een andere werkplek in een andere organisatie. Daar gewaardeerd en gezien worden, eigen succes nastreven, onafhankelijkheid bouwen en bij een succesvolle inzet teruggevraagd worden. Je komt in alle gevallen met meer kennis, een waarderend netwerk en met nieuwe inzichten terug.

Bekijk de onderstaande animatie:

Wij werken vanuit de klus en daar zoeken we in het netwerk, via de manager, de juiste ambtenaar bij. De focus ligt hierbij op het matchen van regionale klussen met regionale ambtenaren, minimaal 1 werkdag per week voor een korte periode. Gun het jezelf een aantal keer per jaar.

De dienstverlening is zeer persoonlijk en vertrouwelijk waardoor we de kwaliteit en veiligheid voor jou kunnen garanderen. Het persoonlijke bestaat uit een kennismakingsgesprek, samen het voorstelgesprek voorbereiden, eventueel samen naar het gesprek met de inlenende manager en eens in de 8 weken een evaluatiegesprek. 

Als directe bemiddeling een te grote stap is dan is het leer & mobiliteitstraject 'Publieke Helden' bedoeld voor jou. Je manager betrekken we actief in dit traject. 

* Een klus is een tijdelijke opdracht voor minimaal 2 dagen tot 5 dagen per week in een andere overheidsorganisatie, naast het reguliere werk.